Celem naukowym stojącym przed Działem Symulatorów jest opracowywanie i rozwijanie metodologii wykorzystania nowoczesnych technik wizualizacyjnych w projektowaniu inżynierskim w oparciu o unikalne w skali kraju zaplecze technologiczne oraz interdyscyplinarne kompetencje i doświadczenie. Jednym spośród innowacyjnych rozwiązań którymi dysponujemy jest CAVE 3D (Automatic Virtual Environment), czyli wielościanowy system stereoskopowego wyświetlania obrazów o wysokiej rozdzielczości wyposażony w kontroler do nawigacji po przestrzeni 3D i zintegrowany system śledzenia ruchu oraz gestów użytkownika.

 

System CAVE pozwala widzowi w pełni zanurzyć się w świat wirtualnej rzeczywistości, zaś wysokiej jakości cyfrowo wygenerowane modele czynnie wspomagają proces projektowy, weryfikację postaci konstrukcyjnej, poszukiwanie optymalnych rozwiązań czy podejmowanie wspólnych decyzji. Innowacyjna technologia oferuje praktycznie nieograniczony wachlarz zastosowań: budowania wirtualnych środowisk, tworzenia prototypów, przeprowadzania symulacji procesów i procedur czy wizualizację wykonanej pracy zapewniając redukcję kosztów prototypowania, wzrost efektywności prowadzonych prac projektowych czy też łatwiejsze przyswajanie wiedzy przez użytkowników systemu.

 

Obecnie konstruktor w zespole projektowym pracując nad fragmentem złożenia, wykorzystuje indywidualny komputer i narzędzie inżynierskie typu CAD, nie widząc funkcjonalności całej maszyny w odniesieniu do swojej części. Ponadto proces projektowy trwa zazwyczaj wiele miesięcy a nawet lat, gdzie nad jednym złożeniem pracuje wielu konstruktorów jednocześnie, a konsultacje z decydentami i klientami są utrudnione (widok na ekranie płaskiego monitora) lub nie są w ogóle możliwe.

 

 

Proces ten można zoptymalizować stosując projektowanie zintegrowane z systemem typu CAVE, gdzie konstruktor wraz z klientem końcowym może wejść do systemu wizualizacyjnego i dosłownie znaleźć się wewnątrz tworzonego modelu komputerowego (złożenia inżynierskiego) wyświetlonego w technologii 3D. Tym samym może zobaczyć w skali rzeczywistej (1:1) projektowany przez siebie element w kontekście całego urządzenia, a nawet ruchem dłoni (rysując w powietrzu specjalnym kontrolerem) nanosić zmiany w projekcie lub dodawać kolejne szkice. Systemy projekcji 3D typu CAVE są obecnie wykorzystywane na całym świecie jako profesjonalne narzędzia wizualizacyjne pozwalające na symulację funkcjonalności produktów. Inwestycja PHO w nowoczesne narzędzia projektowe podkreśla innowacyjność polskiego koncernu zbrojeniowego oraz jego konkurencyjność wobec liderów rynku światowego.