Wielofunkcyjna maszyna inżynieryjna Pinia

stanowi przyszłościowe podejście w konstrukcji maszyn inżynieryjnych. W założeniach ma ona zastąpić wyeksploatowany sprzęt wojsk inżynieryjnych. Maszyna na podwoziu kołowym, wyposażona jest w szeroką gamę osprzętu wymiennego.

 

Opracowany projekt pojazdu jest jednym z ciekawszych rozwiązań tego typu sprzętu i nie ma odpowiednika w znanych konstrukcjach na świecie. Koncepcję budowy pojazdu wykonano dla odbiorcy zachodniego, a jego bazą miało być gotowe podwozie dostarczone przez Zamawiającego, na którym należało zbudować stosowny sprzęt.

Projekt nie wyszedł poza fazę koncepcji i pogłębionych analiz wykonalności.