Trenażer wirtualny 3D jest nowoczesnym narzędziem informatycznym do szkolenia z zakresu obsługi, napraw i diagnostyki zwłaszcza skomplikowanych urządzeń i sprzętu wojskowego. Jest to  dedykowany zestaw  aplikacji dla silnika pojazdu JELCZ 442.32 umożliwiający prowadzenie szkoleń z zakresu jego obsługi i napraw.

Głównymi elementami trenażera wirtualnego 3D są wiernie odwzorowane, trójwymiarowe modele maszyn i urządzeń, których obsługa, diagnostyka i naprawa jest przedmiotem szkolenia. Geometria przestrzenna modeli jest odwzorowywana na poziomie szczegółowości, umożliwiającym zapoznanie się z budową i funkcjami urządzenia. Jednak z uwagi na wrażliwość prezentowanych danych (urządzenia o przeznaczeniu militarnym) format zapisu modelu uniemożliwia jego reprodukcję, bądź pozyskanie geometrii wizualizowanego obiektu. W celu spełnienia tego kryterium zastosowano  prezentację geometrii w postaci dyskretnej, tj. rastra przestrzennego składającego się z jednostkowych elementów bryłowych (tzw. voxeli – ang. volumetric elements - pikseli przestrzennych). Technika ta, w przeciwieństwie do modeli reprezentowanych powierzchniowo (siatka wielokątów) lub krawędziowo (odcinki oraz krzywe), zapewnia bezpieczną prezentację geometrii, utrudniającą wydobycie jakichkolwiek danych konstrukcyjnych dotyczących budowy podzespołów poniżej pierwotnie zdefiniowanego przez użytkownika poziomu szczegółowości.

Dzięki zastosowaniu trenażera uzyskano:

  • zwiększenie bezpieczeństwa wykonywanych czynności obsługowych i napraw;
  • zwiększenie efektywności szkolenia przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów;
  • przeprowadzenie szkolenia wstępnego lub przypominającego (okresowego), bez konieczności dostępu do oryginalnych podzespołów;
  • zwiększenie niezawodności obsługiwanych i naprawianych poprawnie urządzeń;
  • zwiększenie atrakcyjności i przyswajalności treści oraz zakresu prowadzonego szkolenia.

Wdrożenie do eksploatacji trenażerów wirtualnych, przeznaczonych do nauki podstawowych czynności obsługowych, procedur przygotowawczych niezbędnych do rozpoczęcia pracy, jak i procedur bezpieczeństwa eksploatacji pozwala na uzyskanie wysokich efektów przy relatywnie niskich kosztach szkolenia.

Jest to pierwszy symulator wdrożony w Siłach Zbrojnych RP wykorzystujący technologię poszerzonej rzeczywistości nowoczesnej technologii pozwalającej połączyć elementy wirtualne z rzeczywistymi. Umożliwia ona przedstawienie na ekranie urządzenia stacjonarnego (monitor czy projektor) lub przenośnego (tablet, telefon) obrazu, na którym widzimy obraz z kamery oraz obraz nałożony z elementami wirtualnymi, które są generowane przez system komputerowy. Ideę działania przedstawiono na rysunkach poniżej. Na rysunku przedstawiono obraz z kamery skierowanej np. na silnik spalinowy. Na ten obraz zostały nałożone wirtualne elementy, które widzi użytkownik takiego systemu.

Tego typu systemy są szczególnie przydatne w przypadku prowadzenia prac serwisowych lub montażowych. W przypadku prowadzenia takich prac, użytkownik jest zmuszony wykonywać określone czynności według ściśle określonych procedur. Procedury takie można zaimplementować w systemie poszerzonej rzeczywistości, gdzie użytkownikowi będą prezentowane kolejne czynności, które ma on wykonać. Dodatkowo mogą tutaj pojawić się również dodatkowe informacje o narzędziach jakich należy użyć lub środkach ostrożności jakich należy przestrzegać. W przypadku prowadzenia takich prac, użytkownik na ekranie urządzenia przenośnego umieszczonego na statywie widzi te czynności bezpośrednio na obiekcie, gdzie mają być one wykonane i może je swobodnie wykonywać.

Technologię poszerzonej rzeczywistości można wykorzystać zarówno w procesie nauczania obsługi jak również bezpośrednio na obiekcie do zaprezentowania czynności obsługowych lub serwisowych maszyn, urządzeń lub pojazdów. Zastosowanie tej technologii umożliwi zmniejszenie liczby błędów, jakie mogą pojawić się przy wykonywania czynności obsługowych lub serwisowych. Można również wykorzystać ją do zaprezentowania czynności przygotowawczych, które należy wykonać przed uruchomieniem maszyny, urządzenia, pojazdu.