Trenażer TH-1-TR2D

jako pomoc dydaktyczna, skierowany jest do użytkowników systemu wieżowego HITFIST 30 mm, pozwala nabyć i doskonalić umiejętności obsługi zespołów wchodzących w skład systemu kierowania ogniem.

Dzięki TH-1-TR2D żołnierze zapoznają się z procedurą przygotowania wieży do prowadzenia ognia oraz innych działań operacyjnych zgodnie z Instrukcją Eksploatacji Wieży HITFIST 30mm. Możliwość symulowania ruchomych celów pozwala zweryfikować zdolności oraz umiejętności dowódcy i działonowego, a budowa trenażera umożliwia przeprowadzenie szkolenia w różnych miejscach, w zależności od potrzeb: sala dydaktyczna jednostki wojskowej, poligon wojskowy, etc. 

 

Drążki sterownicze są odwzorowaniem drążków znajdujących się w wieży HITFIST 30mm, zarówno pod względem wizualnym, jak również funkcjonalnym. Podobnie, obrazy są wiernym oddaniem oryginalnego systemu optycznego w dzień i w nocy, symulując skutki ruchu pojazdu i dryftu systemu celowniczego. Widok monookulara pozwala działonowemu zapoznać się z systemem znajdującym się w wyposażeniu celownika dzienno-nocnego. By móc osiągnąć pożądany rezultat, żołnierz musi wykonać właściwe sekwencje potrzebne do ruchu wieży, celowania i strzelania z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa. Gdy pojawiają się typowe dźwięki związane z każdą wykonywaną operacją, użytkownik słyszy je w słuchawkach.

 

System przechowuje dane o uzyskanych wynikach dla każdego ćwiczącego.

 

Wyróżniki urządzenia:

  • interoperacyjny – przystosowany do współpracy z systemami symulacji różnych rozdzielczości,
  • dopasowany do potrzeb – urządzenie opracowane specjalnie na potrzeby szkolenia podstawowego,
  • dedykowany – zbudowany w oparciu o dialog z użytkownikiem, skonfigurowany i współtworzony z wojskowymi jednostkami naukowymi, spełnia oczekiwania stawiane przez ośrodki szkolenia,
  • niezawodny – skonstruowany ze sprawdzonych elementów, zintegrowany system diagnostyczny na poziomie sprzętowym, software’owym oraz sieciowym,
  • cost-effective – urządzenie przy stosunkowo prostej budowie, spełnia wymagane funkcje równocześnie nie ograniczając możliwości wykorzystania go w większych scenariuszach symulacyjnych,
  • kompaktowy – symulator oparty o pojedynczy komputer klasy PC oraz dwa monitory LCD, jest urządzeniem, które nie wymaga specjalnej zabudowy sali treningowej..