Symulatory proceduralne są nowoczesnym narzędziem szkoleniowym przewidzianym do nauki podstawowych czynności z zakresu obsługi urządzenia (pojazdu/maszyny), a także wszystkich procedur przygotowawczych  pracy jak i procedur bezpieczeństwa w trakcie wykonywanych czynności.

Przykładem jest symulator proceduralny dla mostu towarzyszącego na podwoziu samochodowym MS-20 DAGLEZJA.

Symulator ten kładzie wysoki nacisk nie tylko na wierność odtwarzanej procedury obsługi, ale również na jakość wizualną oraz realizm odbioru przekazywanych informacji. Dzięki atrakcyjnej formie są one szybciej przyswajane i dłużej zapamiętywane przez użytkownika aplikacji, redukując tym samym koszty szkolenia oraz zapewniając jego pożądany efekt.

Opracowany przez OBRUM sp. z o.o. symulator oraz program szkoleniowy z zakresu obsługi mostu MS-20, składa się z kilku istotnych etapów oraz procedur wiernie odtworzonych w środowisku komputerowym z wykorzystaniem wirtualnej technologii oraz rzeczywistego kontrolera stosowanego w warunkach normalnej pracy urządzenia.

Użytkownik ma możliwość wyboru jednego z kilku trybów szkolenia (tryb nauki, tryb testu, tryb bojowy), a łatwość i intuicyjność obsługi aplikacji pozwala na proste uruchomienie aplikacji na standardowym komputerze klasy PC, jak i systemach znacznie bardziej zaawansowanych typu CAVE, w których to osoba szkolona może niemalże stanąć obok wirtualnego mostu i wykonać wszystkie czynności które musi przeprowadzić w rzeczywistości podczas rozkładania przęsła na przeszkodzie.

Symulator jest dostarczany Odbiorcy razem z przekazywanym mostem i stanowi integralną część dostawy.