Interaktywne symulacje komputerowe są doskonałą metodą na zaprezentowanie dowolnego obiektu fizycznego, zjawiska czy technologii. Mogą powstać w oparciu o dowolnie zaprojektowany scenariusz, wiernie przedstawiając procedury i odwzorowując mechanizmy działania niemożliwe do zaprezentowania innymi technikami. Dodatkową zaletą tej technologii jest możliwość prowadzenia szkoleń bez ryzyka uszkodzenia sprzętu lub narażenia użytkowników na utratę zdrowia lub życia.

 

Modele przestrzenne wykorzystywane w aplikacjach interaktywnych mogą ponadto zostać użyte do stworzenia materiałów marketingowych obejmujących fotorealistyczną prezentację w postaci komputerowo wygenerowanych obrazów, infografik czy filmów i posłużyć do kompleksowego przygotowania materiałów na potrzeby wszelkich kampanii promocyjnych.