Główną zaletą rozwiązań bazujących na symulacjach interaktywnych jest możliwość odwzorowania scenariusza przygotowanego, zaprojektowanego i wdrożonego wedle dowolnych wytycznych, zarówno co do treści, jak i bez jakichkolwiek ograniczeń formy graficznej wizualizowanych obiektów. Dzięki temu możemy pokazać dowolne obiekty, procesy i procedury, które byłyby trudne bądź wręcz niemożliwe do odtworzenia w świecie rzeczywistym. Mowa tu między innymi o zjawiskach zachodzących w skali mikro bądź makro, prezentacji procesów czy mechanizmów działania zachodzących wewnątrz obiektów, bądź wreszcie symulacji warunków środowiskowych zbyt niebezpiecznych do pokazania w rzeczywistości. Ponadto możemy swobodnie przenosić widza w czasie i przestrzeni angażując go w przebieg prezentacji i umożliwiając mu niejednokrotnie wykonywanie czynności, których odtworzenie w realnym świecie wiązałoby się ze zbyt dużym ryzykiem uszkodzenia sprzętu bądź narażeniem zdrowia lub życia. Intuicyjny sposób przekazywania treści wzmaga percepcję użytkownika i przyczynia się do łatwego przyswajania wiedzy, co zwiększa efektywność i skraca czas szkoleń.

 

 

Korzyści płynące z wykorzystania rzeczywistości wirtualnej:

  • śledzenie postaci konstrukcyjnej obiektu na każdym etapie jego powstawania, w efekcie znacząco skracamy czas trwania fazy prototypowania i redukujemy koszty wytworzenia produktu,
  • zaprezentowanie pełnej funkcjonalności obiektu wedle dowolnego scenariusza włącznie ze zjawiskami i procesami zachodzącymi w jego strukturach,
  • prowadzenie szkoleń według wymaganych procedur przy jednoczesnej eliminacji strat materialnych i ryzyka utraty zdrowia jakie mógłby spowodować błąd operatora,
  • zastosowanie interfejsów maszyn i urządzeń umożliwia ćwiczenie działań odruchowych operatora w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych,
  • dzięki zaawansowanym rozwiązaniom sprzętowym wyposażonym w złożone systemy projekcyjne oraz systemy śledzenia ruchu możemy uzyskać wierne odwzorowanie rzeczywistości w świecie wirtualnym,
  • aplikacja interaktywna zastępuje trudno przyswajalne opisowe instrukcje obsługi, a jej elektroniczna forma pozwala na swobodną dystrybucję na dowolnych nośnikach lub poprzez sieć internetową.