Samobieżny Ustawiacz Min – SUM Kalina

wykonany jako pochodna pojazdu SPG-1 przeznaczony jest do zmechanizowanego układania min (głównie przeciwpancernych) w terenie, celem zabezpieczenia własnych pozycji.

 

SUM Kalina należy do produktów OBRUM zabezpieczających działania wojsk inżynieryjnych.

Posiada możliwość automatycznego regulowania kroku minowania oraz wyboru typu układania min:

  • powierzchniowe, odkryte,
  • maskowane, miny w wyoranych bruzdach i ich zakryciem odwróconą skibą.

 

Miny umieszczone są w dwu szybko wyjmowanych zautomatyzowanych magazynach, obsługiwanych za pomocą żurawia stanowiącego wyposażenie pojazdu. Układanie min odbywa się w sposób zautomatyzowany, według jednego z wielu programów. Proces układania śledzi dowódca przy pomocy obrazów z kamery usytuowanej w tyle wozu. System wyrzutu min powoduje automatyczne ich odbezpieczanie.

 

W budowie pojazdu występują przedziały funkcjonalne jak:

  • przedział załogowy – miejsce dla dowódcy i mechanika kierowcy,
  • przedział układu przeniesienia mocy,
  • przedział bojowy – mieszczący magazyny min zamykany górnymi pokrywami.

Cechą charakterystyczną tego wyrobu są duże gabaryty przedziału bojowego, które predysponują ten pojazd jako rozwiązanie konstrukcyjne do innych zastosowań. Stąd podjęto w OBRUM próbę wykorzystania podwozia jako nośnik załogi, desantu i uzbrojenia bojowego wozu piechoty BWP 2000. Ponadto prowadzono próby modelowe pływalności.