SK-1 Pluton – KOMPLEKSOWY SYMULATOR STRZELAŃ DLA ZAŁOGI KTO ROSOMAK

Symulator strzelań dla plutonu załóg wozów KTO Rosomak SK-1P opracowany został w OBRUM, przy współpracy z wojskowymi jednostkami naukowymi i szkoleniowymi. Doświadczenia, uwagi oraz wnioski użytkownika poprzedniej wersji systemu (CSWL Poznań), wsparcie w zakresie zastosowania w procesie dydaktycznym (WSOWL–Instytut Dowodzenia), wsparcie w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych i symulacji komputerowej (WAT Wydział Cybernetyki), połączone z pracami prowadzonymi przez sekcje SiT Ośrodka, pozwoliły na budowę systemu dedykowanego do kompleksowego szkolenia załóg transporterów KTO Rosomak. Modułowa budowa symulatora umożliwia prowadzenie zajęć dydaktycznych od poziomu pojedynczego żołnierza, poprzez załogę (wieży, całego pojazdu), aż do plutonu załóg. System SK-1P opracowany został w celu prowadzenia szkoleń z zakresu obsługi wozu, współpracy członków załogi i koordynowania zadań ugrupowań pojazdów KTO. Zastosowane oprogramowanie umożliwia prowadzenie ćwiczeń sieciowych, z wykorzystaniem interfejsów HLA i DIS, poprzez włączanie do rozgrywki większej ilości modłów symulatora SK-1P bądź innych systemów symulacyjnych wykorzystywanych przez WP.

 

SKMK – Symulator Kompleksowy Moduł Kierowcy

Moduł Kierowcy SKMK jest samodzielnym urządzeniem treningowym przeznaczonym do szkolenia kierowców wozów KTO Rosomak. Wykorzystywany może być do realizacji wielu scenariuszy treningowych, od treningu podstawowego do szkoleń wraz z załogą przedziału bojowego. Kompletacja modułu zależna jest od sposobu wykorzystania urządzenia. SKMK zaprojektowany został w sposób umożliwiający zainstalowanie oryginalnych elementów wyposażenia przedziału kierowcy i dodatkowych systemów poprawiających jakość odwzorowania warunków użytkowania. Moduł odwzorowuje pracę układów takich jak panel kierowcy, systemy zasilania pojazdu, układ nawigacji, system detekcji skażeń. Na potrzeby zaawansowanego treningu kierowców KTO Rosomak, przewidziano wyposażenie modułu w elementy odwzorowujące pracę układu zawieszenia i kierowniczego (6-cio stopniowa platforma ruchowa, generatory drgań, układ odwzorowania ruchów kierownicy). Dodatkowo moduł kierowcy można doposażyć w oryginalny właz wraz z urządzeniami optycznymi, połączony z systemem zobrazowania dostosowanym do prezentacji obrazu w noktowizji, czy symulacji jazdy z otwartym włazem. Zastosowana budowa pozwala na pełną integrację z dowolnym modułem bojowym, zarówno w sieci lokalnej czy poprzez interfejsy sieciowe.

 

 
 

SKMB – Symulator Kompleksowy Moduł Bojowy

Moduł SKMB jest samodzielnym elementem systemu treningowego dla pojazdów KTO Rosomak, dedykowanym do szkolenia załóg wieży HITFIST-30P. Moduł bojowy wyposażony został we wszystkie niezbędne do przeprowadzenia procesu dydaktycznego, imitatory systemów wieżowych (interfejs systemu SKO, system aktywnej obrony, układy zasilania i sterowania wieży, ręczne prowadzenie ognia). W konstrukcji modułu przewidziano szereg udogodnień wskazanych przez instruktorów z CSWL Poznań. Sposób odwzorowania oryginalnych urządzeń dostosowany został do poziomu określonego przez użytkownika systemu. Standardowe wyposażenie modułu pozwala na jego pracę w charakterze niezależnej jednostki treningowej, a także na prowadzenie ćwiczeń w dowolnej konfiguracji sprzętowej większego systemu szkoleniowego. Moduł Bojowy wykorzystywany może być do szkolenia podstawowego z zakresu obsługi wyposażenia przedziału wieżowego (trenażer wieży), do nauki współpracy działonowego i dowódcy, a także jako element nadrzędnego systemu symulacji, np. SK-1 Pluton. Szczególnie istotną cechą modułu SKMB jest możliwość dokładnego odwzorowania warunków panujących w wieży zarówno poprzez pełne odwzorowanie wnętrza wieży, imitację kompletnego jej wyposażenia oraz zastosowanie platformy ruchowej.

 

 

 

 

SKMI Symulator Kompleksowy Moduł Instruktora

Pojedynczy zestaw SKMI pozwala na podłączenie czterech kompletnych systemów szkoleniowych SKM (zestaw modułu kierowcy i modułu bojowego). Obsługiwany jest przez dwie osoby, operatora i instruktora. Operator ze swojego stanowiska zarządza systemem symulacji i przebiegiem samego ćwiczenia. Z jego pulpitu możliwe jest zdalne włączenie i wyłączenie poszczególnych modułów, modyfikacja symulowanego pola walki, a także wywoływanie „sztucznych” awarii i innych zdarzeń mających wpływ na przebieg ćwiczenia. Interfejs instruktora pozwala także na przeprowadzenie kompleksowej diagnostyki systemu, zarówno warstwy sprzętowej (zestawy komputerowe, sterowniki sieciowe, itd.), a także oprogramowania symulatora. Instruktor, przy pomocy dedykowanego stanowiska, posiada możliwość sprawdzenia aktualnego stanu systemów pojazdu, sposobu wykorzystania przez szkoloną załogę oprzyrządowania i sytuacji taktycznej. Dla każdego z wykorzystywanych modułów, wyodrębniony jest zestaw monitorów obrazujących aktualny stan ćwiczenia. Moduł uzupełnia sieć kamer, obserwujących działania szkolonych żołnierzy wraz ze specjalizowanym narzędziem do komunikacji głosowej. Całość prowadzonych działań może zostać zapisana celem analizy bądź odtworzenia.

 

dowo

Oprogramowanie

Wysoka złożoność symulatora SK-1 w wersji plutonowej wymusiła zastosowanie innowacyjnych rozwiązań na poziomie architektury całego systemu. Dzięki sterowaniu opartemu o zdarzenia, stworzony system jest elastyczny i można go modyfikować w zależności od potrzeb klienta. Opracowane rozwiązanie pozwala w sposób zunifikowany i przeźroczysty integrować niemal dowolne urządzenia wejściowe. Całość oprogramowania pracuje pod kontrolą rozbudowanej platformy zarządzającej czasem życia aplikacji składowych, zapewniając wymagany stopień stabilności i niezawodności.

 

Edytor misji

Wbudowany w system edytor pola walki pozwala na monitorowanie w czasie rzeczywistym działań jednostek na detalicznej mapie taktycznej (dowolnie przesuwaną i powiększaną). Interfejs (RTE – ang. Real Time Editor) umożliwia dodawanie, usuwanie lub modyfikacje jednostek biorących udział w rozgrywce. Zmiany dokonywane są „w locie” i mają natychmiastowy wpływ na przebieg rozgrywki, dzięki temu operator systemu może aktywnie uczestniczyć w rozgrywce. Zastosowane rozwiązania pozwalają operatorowi symulatora m. in. na: dynamiczne skalowanie poziomu trudności ćwiczenia, modyfikację scenariusza, czy zmianę parametrów pola walki.


 

Biblioteka obiektów

Dzięki bogatej bibliotece obiektów (około 3000 obiektów takich jak: pojazdy kołowe, pojazdy gąsienicowe, bezzałogowce, cywile, żołnierze NATO oraz OPFOR, miny, pułapki IED, jednostki nawodne, podwodne oraz latające), uzyskano możliwość kreowania zróżnicowanego pola walki, dopasowanego do potrzeb prowadzonego szkolenia.

 

Modułowość

Ścisły podział na moduły oprogramowania systemu SK-1 Pluton, pozwala na szybkie dopasowanie się do aktualnie dostępnej architektury sprzętowej. Oznacza to iż z punktu widzenia oprogramowania, nie ma znaczenia, czy prowadzony jest trening z wykorzystaniem pojedynczego modułu kierowcy, czy całego Plutonu. Sposób użycia poszczególnych modułów fizycznych symulatora (SKMB, SKMK) definiowany jest tylko poprzez użytkownika z poziomu wykorzystywanego oprogramowania. Inną ciekawą możliwością jest trening w architekturze niejednorodnej – zmiana sposobu działania jednego z symulowanych pojazdów realizowana jest poprzez wymianę pojedynczego modułu oprogramowania.

 

Interoperacyjność

Każdy z modułów symulatora został wyposażony w interfejsy DIS oraz HLA zgodne z STANAG 4603. Wykorzystanie tego standardu komunikacyjnego umożliwia integrację systemu z trenażerami i symulatorami z nimi zgodnymi, niezależnie od ich geolokalizacji. Wykorzystane w symulatorze interfejsy komunikacyjne umożliwiają zarówno tworzenie gier sieciowych jak dołączenie się do ćwiczeń organizowanych przez Państwa NATO. Wykorzystanie ww. technologii umożliwia organizowanie złożonych i długotrwałych scenariuszy zakładających współpracę różnych systemów symulacyjnych w ramach jednego szkolenia. Interoperacyjność opracowanego systemu umożliwia integrację symulatorów rzeczywistych, wirtualnych i konstruktywnych w ramach jednego scenariusza szkoleniowego. Interfejsy HLA oraz DIS pozwalają na połączenie symulatora SK-1 Pluton z systemami symulacji dedykowanymi do szkolenia załóg czołgów Leopard 2A4 – urządzeniami ASPT oraz AGPT, symulatorami konstruktywnymi użytkowanymi przez SZ RP takimi jak JCATS oraz dowolnymi innymi systemami szkolno-treningowymi wspierające standard HLA lub DIS. Zastosowane oprogramowanie wspiera standardy HLA i DIS niezależnie od konfiguracji systemu.

 

Zobrazowanie

System zobrazowania bazuje na nowoczesnym i wykorzystywanym na dużą skalę (trening taktyczny, Serious Games) silniku Virtual Battle-Space 2 (VBS 2). Zastosowane rozwiązanie umożliwia wyświetlanie wysokorozdzielczego obrazu na monitorach o dowolnym rozmiarze. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu osprzętu komputerowego, systemu zobrazowania generuje na ponad pięćdziesięciu torach wizyjnych detaliczny obraz oraz dynamiczne sceny walki.