Pojazd SJ-09A przeznaczony jest do szkolenia mechaników – kierowców czołgów T-72/PT-91 w zakresie kształcenia umiejętności prowadzenia pojazdu, prawidłowego posługiwania się mechanizmami sterowania i wyrabiania nawyku bieżącej obserwacji urządzeń kontrolnych, budowy i zasad działania mechanizmów i zespołów związanych z układami silnika, przeniesienia napędu, zawieszenia, bieżnym itp. przeglądów, obsług technicznych, konserwacji.

 

Załogę pojazdu mogą stanowić cztery osoby:

 • instruktor i dwóch szkolonych, zajmujących miejsca w kabinie pojazdu,
 • trzeci szkolony, zajmujący miejsce mechanika – kierowcy w podwoziu.
   

Budowa
Pojazd składa się z dwóch podstawowych zespołów:

 • podwozia czołgowego,
 • kabiny z atrapą lufy armaty.
   

Kabina pojazdu jest zintegrowanym zespołem (typu modułowego) montowanym w miejsce wieży z łożyskiem, przeszklona, lekkiej konstrukcji o szczelności zabezpieczającej załogę przed wpływami atmosferycznymi. Dla prowadzenia prawidłowego szkolenia załóg i eksploatacji pojazdu kabina wyposażona jest m.in. w:

1. Zdublowany system sterowania dla instruktora umożliwiający:

 • korygowanie ruchów mechanika – kierowcy w układzie sterowania skrętem,
 • wyłączenie sprzęgła,
 • hamowanie pojazdu.
   

2. Tablicę przyrządów kontrolno – pomiarowych instruktora dla kontroli parametrów pracy pojazdu oraz wprowadzania zmian tych parametrów na tablicy przyrządów mechanika – kierowcy w zakresie:

 • temperatury płynu chłodzącego w układzie chłodzenia silnika,
 • spadku ciśnienia oleju w układzie smarowania silnika,
 • spadku ciśnienia oleju w skrzyniach przekładniowych,
 • braku paliwa,
 • ustawienia lufy armaty.

 

3. Środki łączności.

4. Układ oczyszczania szyb, przyrządy obserwacyjne (dzienne i nocne dla instruktora)