Stanowisko przeznaczone jest do praktycznego nauczania załóg czołgowych, zasad prawidłowej eksploatacji oraz budowy i działania układu ochrony przed skutkami użycia broni masowego rażenia stosowanego w czołgu T-72/PT-91.

 

 

Pozwala ono na zademonstrowanie pełnego cyklu działania, nauczenie czynności kontrolno-obsługowych układu ochrony, a także nauczenie lokalizacji i usuwania najczęściej występujących usterek. W szczególności stanowisko umożliwia:

  • sprawdzenie działania układów ochrony,
  • sprawdzenie zdolności do pracy przyrządu rozpoznania skażeń i układu przeciwpożarowego,
  • działanie awaryjne układu ochrony,
  • sprowadzenie mechanizmów wykonawczych układu do położenia wyjściowego,
  • symulowanie niesprawności układu ochrony z pulpitu instruktora.

 

Stanowisko składa się z trzech zasadniczych bloków funkcjonalnych połączonych przewodami elektrycznymi:

1. Stanowiska właściwego,
2. Pulpitu instruktora (wykładowcy),
3. Zasilacza prostownikowego.

 

Stanowisko właściwe stanowi wspornik odwzorowujący w przybliżeniu lewy bok kadłuba czołgu T-72/PT-91, na którym zamocowane są wszystkie układy, przyrządy i mechanizmy wykonawcze układu ochrony, rozmieszczone w sposób zbliżony jak w czołgu T-72/PT-91. Odstępstwem od tej zasady jest usytuowanie makiet tablicy przyrządów kontrolnych mechanika-kierowcy oraz prawej i lewej tablicy wieży w „przedniej” części stanowiska.Pulpit instruktora wyposażony jest w lampki sygnalizacyjne i przełączniki umożliwiające symulowanie usterek w urządzeniach elektrycznych oraz w bezpieczniki. Skutki symulowanych usterek widoczne są na stanowisku właściwym.

 

Zasilacz przyłączony jest do sieci 3x380V i stanowi źródło zasilania stanowiska właściwego i pulpitu instruktora. Wykonany jest na bazie typowego zasilacza diodowego BSG24/100A.