Stanowisko jest przeznaczone do nauki załóg czołgowych i służb remontowych budowy i obsługi czołgu T-72/PT-91.

Umożliwia ono zapoznanie szkolonych z rozmieszczeniem i wzajemnym połączeniem poszczególnych zespołów, urządzeń i przyrządów w czołgu oraz z zasadami pracy i eksploatacji. Możliwe jest także nauczenie praktycznego prowadzenia prac związanych z obsługą techniczną czołgu (codzienną i okresową) oraz metodyką usuwania typowych uszkodzeń i niesprawności.

W szczególności możliwe jest nauczanie w zakresie wykorzystania:

 • radiostacji i telefonu wewnętrznego,
 • przyrządów układu ochrony przed bronią masowego rażenia (z wyjątkiem wytworzenia nadciśnienia we wnętrzu wozu) i układu przeciwpożarowego,
 • przyrządów oświetleniowych i sygnalizacyjnych,
 • przyrządów obserwacyjnych dziennych i nocnych,
 • celownika dalmierza,
 • działania automatu załadowania,
 • działania stabilizatora uzbrojenia.

 

 

Stanowisko szkolenia ogólnego stanowią:

 • kratowy kadłub czołgu,
 • kratowa wieża z makietą armaty,
 • zestaw części i zespołów czołgu T-72/PT-91 zamontowanych wewnątrz i na zewnątrz kadłuba i wieży w sposób identyczny jak w czołgu bojowym.
 • Dodatkowo stanowisko posiada:
 • imitator styku klina zamkowego,
 • licznik cykli ładowania,
 • imitator odrzutu,
 • zasilacz prostownikowy, stabilizowany 24V/250A.

Dla zwiększenia widoczności mechanizmów w stanowisku nie są zamontowane elementy powtarzalne. Większość mechanizmów zamontowanych w stanowisku umożliwia demonstrację ich pracy.