Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem silnie rozwijającym projekty zautomatyzowanych systemów sterowania i diagnostyki pojazdów.

schemat_aut

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu konstruktorów oraz zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, OBRUM nieustannie rozwija się w gałęzi automatyki oraz sterowania maszyn mobilnych. Tworzone prototypowe projekty automatyki mobilnej to efekty pracy inżynierów różnych gałęzi techniki oraz symulacji komputerowych. Projekty wyposażone są w innowacyjne technologie, których zastosowanie przyczynia się do rozwoju produktów nowej generacji.

Nieodłącznym elementem sytemu automatyki i diagnostyki jest kod źródłowy. Korzystając z zasobu wiedzy oraz zdobytego doświadczania programistów w kilku etapach  powstaje program sterowania maszyn mobilnych. Końcowym etapem projektowania zautomatyzowanych systemów sterowania i diagnostyki pojazdów są badania odbiorcze. Na tym etapie obiekt przechodzi całkowity test oprogramowania oraz sprawdzenia komponentów automatyki.