Obecne w OBRUM sp. z o.o. proces projektowania wspomagany jest przy użyciu narzędzia Solid Works. Dzięki niemu pomysły nabierają realnych kształtów, zarówno w koncepcji, jak i w projektowaniu elementów docelowych.

 

Poszczególne etapy projektowania 3D CAD prezentują się następująco:

  • każdy projekt rozpoczyna się od zaprojektowania pojedynczych elementów,
  • pojedyncze części łączy się w złożenia. Na tym etapie możliwe jest sprawdzenie czy wszystkie elementy do siebie pasują i czy nie występują kolizje podczas ruchu,
  • arkusze blachy projektowane są w kształcie jaki docelowo mają osiągnąć. Proces ten pozwala na zachowanie wysokiej precyzji oraz utrzymanie zamierzonych wymiarów i kształtów, następnie model rozkładany jest do postaci płaskiego arkusza z zaznaczonymi miejscami i kątami zgięć, w kolejnym etapie wykonuje się z niego dokumentację rysunkową, która przechodzi przez poszczególne komórki do realizacji,

 

  • konstrukcje spawane – podczas projektowania konstrukcji spawanych możliwe jest dobranie odpowiednich połączeń, dodanie wzmocnień, zaznaczenie spoin. Tworzona jest szczegółowa lista elementów spawanych, co umożliwia prowadzenie porządku projektowania,
  • rysunki – na tym etapie tworzona jest szczegółowa dokumentacji techniczna w postaci rysunków 2D,
  • symulacja – pozwala na: analizę statyczną, analizę złożenia/kontakty, analizę elementów typu shell/belka/bryła, analizę częstotliwości, analizę termiczną, analizę zmęczeniową, testy upadku, optymalizacje,
  • instrukcje – dzięki funkcji widoku rozstrzelonego możliwe jest stworzenie dokładnej, trójwymiarowej instrukcji montażu lub obsługi.

 

Dzięki zaawansowanym narzędziom wspomagania projektowania OBRUM sp. z o.o. posiada możliwość optymalizacji projektu pod kątem kinematyki, co po wykorzystaniu innych narzędzi symulacyjnych pozwala na pełną optymalizację pod kątem odporności wytrzymałościowej użytych materiałów. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi zaawansowanych narzędzi projektowania, weryfikacji oraz optymalizacji procesu każdy inżynier może korzystać z Solid Works, co prowadzi do obniżenia kosztów, ryzyka oraz prowadzi do wysokiego poziomu jakości konstruowanych obiektów.