Trwałość pojazdów bojowych na czas pokoju szacuje się średnio na okres 30 lat. W tym czasie szereg elementów ulega zestarzeniu i zaczyna znacznie odbiegać swoimi parametrami od ciągle rosnących wymagań. Głównym celem programów modernizacyjnych jest dostarczenie użytkownikowi sprzętu, przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych, który stanowi alternatywę dla nowych produktów, nie zawsze dostępnych ze względów finansowych.

Prace studialne nad trendami modernizacyjnymi czołgów, dokonywanymi w okresie ostatnich lat XX wieku wskazują, że podstawowym celem unowocześnienia jest podniesienie:

 • odporności na ogień przeciwnika (zdolność przetrwania),
 • siły ognia,
 • zdolności trafienia przeciwnika pierwszym pociskiem tak z pozycji postoju jak i w ruchu, w każdych warunkach atmosferycznych, jak i w każdej porze dnia,
 • manewrowości,
 • przedsięwzięć poprawiających ergonomię i zapewniających wysoką kondycję załogi w czasie działań bojowych.

 

Głębokość programu modernizacji danego typu czołgu uzależniona jest w głównej mierze od:

 • trendów rozwojowych czołgów w innych armiach świata,
 • oczekiwania przyszłego użytkownika, wynikającego z doświadczeń eksploatacji (w tym z konfliktów zbrojnych) oraz sprzętu danego typu,
 • rachunku ekonomicznego „koszt-efekt”,
 • podatności modernizacyjnej wynikającej z konstrukcji czołgu.

Opracowane w OBRUM sp. z o. o. oferty techniczne dotyczą głównie wyrobów:

 • Modernizacja czołgu średniego T-54/55 oferta techniczna,
 • Kompleksowy program modernizacyjny czołgu średniego T-72.