Projektowanie i konstruowanie oparte na modelowaniu 3D

Analizy wytrzymałościowe przy użyciu metody elementów skończonych

Projekty zautomatyzowanych systemów sterowania i diagnostyki pojazdów

Projekty układów hydrauliki siłowej

Dokumentacja towarzysząca pojazdów, instrukcje multimedialne

Integracja systemów, pierwsze uruchomienia

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o. podejmuję się prac i projektów, które mają duże znaczenie dla rozwoju technicznego oraz technologicznego, przede wszystkim w przemyśle wojskowym. Działania polegające na rozwiązywaniu problemów naukowo-technicznych wymagają dużego zaangażowania twórczego, dlatego też działalność badawczo-rozwojowa w ośrodku realizowana jest przez doświadczoną kadrę naukową i inżynieryjną. Głównym celem jest zaspokojenie przyszłych potrzeb wojska, związanych z utrzymaniem i podnoszeniem gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa państwa i udziału naszej armii w operacjach sojuszniczych Paktu Północnoatlantyckiego.