Pojazdy inżynieryjne są podstawową grupą pojazdów techniczno-inżynieryjnych służących do zabezpieczenia działań wojsk. Ich zadaniem jest zagwarantowanie obsług inżynieryjno-technicznych, głównie dotyczących napraw i ewakuacji pojazdów. Ze względu na konieczność towarzyszenia wozom bojowym posiadają takie same możliwości trakcyjne, dodatkowo ich wyposażenie inżynieryjne zawiera między innymi dźwig, spychacz i wyciągarkę.

 

Wyposażenie wozu umożliwia realizację najpoważniejszych zadań:

  • ewakuację pojazdów z pola walki,
  • wyciąganie ugrzęźniętych pojazdów gąsienicowych i kołowych w różnych warunkach terenowych,
  • holowanie niesprawnych wozów bojowych i pojazdów pancernych,
  • prowadzenie prac ziemnych przy użyciu spychacza (tworzenie wykopów, stanowisk bojowych dla czołgów, przejść przez wały i skarpy przeciwczołgowe, zasypywanie lejów),
  • prowadzenie prac montażowo-demontażowych wieży, napędu i innych elementów wozów bojowych z użyciem własnego żurawia,
  • prowadzenie prac związanych z naprawą kadłuba przy pomocy urządzeń spawalniczych oraz zestawu zespołów i części zamiennych,
  • bezpośredni współudział w polowych remontach wozów,
  • udzielanie pierwszej pomocy medycznej załogom wozów bojowych i czołgów oraz ewakuację rannych załóg z pola walki.