Gąsienicowe Wozy Bojowe

Pojazdy inżynieryjne

Nośniki specjalnego wyposażenia

Programy modernizacji dla obcych armii

Współczesne pole walki stawia pojazdom szereg wymagań, których spełnienie możliwe jest jedynie przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii. Wozy pancerne powinny charakteryzować się wysokim poziomem ochrony wnętrza oraz załogi w przypadku użycia przez przeciwnika pocisków przeciwpancernych, min, a także coraz częściej wykorzystywanych improwizowanych ładunków wybuchowych.

Wysoki poziom osłonności należy pogodzić z zachowaniem wymaganej manewrowości taktycznej i strategicznej, na które znaczący wpływ mają masa pojazdu oraz możliwości zastosowanego układu napędowego i jezdnego. Wysoki współczynnik moc/masa osiągany jest poprzez stosowanie zaawansowanych, w tym hybrydowych, rozwiązań dla układów napędowych oraz najnowszych osiągnięć inżynierii materiałowej na osłony pancerne. Stosowanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych wiąże się jednak z wysokimi kosztami prac badawczo-rozwojowych, produkcji oraz obsługi pojazdów, stąd też konieczne jest prowadzenie działań mających na celu redukcję kosztów. Jest to możliwe poprzez racjonalną unifikację platform pancernych w zakresie konstrukcji i wyposażenia. Wzrost niezawodności oraz wsparcie logistyczne zapewniają zaawansowane systemy diagnostyczne.