Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urzadzeń Mechanicznych "OBRUM" sp. z o.o. w Gliwicach zaprasza do złozenia oferty na wykonanie prac budowlanych związanych z termomodernizacją obiektu 1.1.1 hali produkcyjnej zgodnie z załaczonym zapytaniem ofertowym.

Załączniki (pliki do pobrania):

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - część budowlana
  3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - część elektryczna
  4. Projekt umowy
  5. Zasady postępowania z pracownikami nie będącymi obywatelami narodowości polskiej