Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o.

poszukuje kandydatów na stanowiska:

 

Ochrona danych osobowych  CZYTAJ

 

 

 

 

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w firmie z grupy kapitałowej PGZ S.A., której podstawowym przedmiotem działalności jest kompleksowe prowadzenie prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych,
 • Stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia,
 • Uczestnictwo w innowacyjnych projektach,
 • Możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego,
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje,
 • Dodatkowe benefity (opieka medyczna, multikarnety sportowe, grupowe ubezpieczenie na życie),
 • Wysokie standardy BHP.

 

Zapraszamy do aplikowania i dołączenia do naszego Zespołu

 

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

 

 • KIEROWNIK BIURA PRODUKCJI (SZEF PRODUKCJI)

Szczegółowe informacje dotyczące m.in wymagań od Kandydatów i zakresu obowiązków na stanowisku można pobrać (KLIKNIJ)

 

 • SPECJALISTA ds. PLANOWANIA I KONTROLINGU

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami (KLIKNIJ)

 

 • TECHNOLOG SPAWALNIK

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań od Kandydatów i zakres obowiązków na stanowisku prosimy pobrać TUTAJ

 

 • PEŁNOMOCNIK DS. AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań od Kandydatów i zakres obowiązków prosimy pobrać TUTAJ

 

 • KOORDYNATOR SERWISU/SPECJALISTA ds. BADAŃ

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami - KLIKNIJ

 

 • FREZER WYTACZARZ

Szczegółowe informacje dotyczące pracy można uzyskać TUTAJ

 

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań od Kandydatów i zakres obowiązków na stanowisku prosimy pobrać TUTAJ

 

 • MECHANIK POJAZDÓW SPECJALNYCH

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań od Kandydatów i zakres obowiązków na stanowisku prosimy pobrać TUTAJ

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej zwane RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. (44-117 Gliwice, ul. Toszecka 102. NIP: 631-010-08-16; REGON: 240866742; KRS: 000300687, tel. +48 32 3019209, fax: +48 32 2315887. e-mail: info@obrum.gliwice.pl) zwany dalej  „Administratorem”.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@obrum.gliwice.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe podane do procesu rekrutacyjnego będą przetwarzane na jego potrzeby zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. c i f (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez spółkę - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie) RODO. Dane z procesów rekrutacyjnych przetwarzane będą do 6 miesięcy od zakończenia danego procesu. W przypadku Pana/Pani zgody dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO.  WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 4. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do uzyskania kopii danych.
 5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Informujemy, że  odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy działu właściwego ds. pracowniczych ale również Zarząd Spółki czy ewentualny bezpośredni przełożony lub inna osoba do tego upoważniona. W przypadku zgody, Pana/Pani dane przekazane zostaną również do: Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. z siedzibą w Radomiu (26-609) przy ul. Jacka Malczewskiego 24, tel. (+48) 48 670 03 00, biuro@pgzsa.pl.
 7. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.
 10. Jeśli wyraża Pan/Pani chęć wzięcia udziału w rekrutacji, proszę o przesłanie swojej  oferty na adres: rekrutacja@obrum.gliwice.pl