baner_oNAS_all

Władze spółki

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o. o.

 • Prezes Zarządu: 
       Bartłomiej Michałowski
 • Członek Zarządu:
       Tomasz Kurczek

Rada Nadzorcza Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o. o.

 • Tomasz Olszewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Anna Rygiel - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Jacek Dudys - Członek Rady Nadzorczej
 • Paweł Dybcio - Członek Rady Nadzorczej
 • Joanna Łuszcz-Włodek - Członek Rady Nadzorczej

 

Funkcje Zgromadzenia Wspólników wypełniają wspólnicy reprezentujący kapitał zakładowy Spółki, uprawnieni z posiadanych udziałów.

Udziałowcami OBRUM sp. z o. o. są:

 • Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. – udziałowiec dominujący,
 • Polski Holding Obronny Sp. z o.o.
 • Pozostali Wspólnicy.

 

 

O spółce

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o. o. w Gliwicach zalicza się do najstarszych i najbardziej unikalnych placówek naukowych i badawczo-rozwojowych w kraju.

„OBRUM” sp. z o.o.  tworzy produkty przeznaczone dla Sił Zbrojnych RP. Głównym adresatem prac są wojska lądowe, w tym zmechanizowane, pancerne, radiolokacyjne oraz inżynieryjne.

Prace nad nowymi wyrobami odbywają się w pełnym cyklu, tj. od koncepcji do produkcji seryjnej, co wymaga posiadania wysoko kwalifikowanej kadry inżynieryjno-technicznej. Wspiera ją w tym Rada Naukowa w kraju, w skład której wchodzą wybitni przedstawiciele cywilnych i wojskowych uczelni.

 

 

Rys historyczny

Historia „OBRUM” sp. z o. o., to 50-letni okres działalności, w pierwszej fazie Zakładu Produkcji Doświadczalnej przy ówczesnych Zakładach Mechanicznych „ŁABĘDY” (od roku 1968), a następnie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM (od roku 1976). Od 1986 roku „OBRUM” funkcjonował, jako w pełni samodzielna państwowa jednostka organizacyjna, posiadająca osobowość prawną, działająca w oparciu o przepisy ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych – pod nadzorem Ministra Gospodarki.

Z dniem 1 kwietnia 2008 r., „OBRUM” zostało przekształcone w spółkę prawa handlowego i prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na mocy Umowy Skarb Państwa wniósł udziały „OBRUM” sp. z o.o. na podwyższony kapitał zakładowy „BUMAR” sp. z o.o. i z dniem 30 grudnia 2009 roku „OBRUM” sp. z o.o. został włączony do Grupy BUMAR (obecnie Polski Holding Obronny), jako spółka zależna.

Od dnia komercjalizacji „OBRUM” sp. z o. o. posiada status Centrum Badawczo-Rozwojowego nadany i utrzymywany na podstawie przepisów ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, co pozwala spółce kontynuować działalność naukowo-badawczą, rozwojową i wdrożeniową.

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego – okresowej oceny parametrycznej przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ośrodkowi, jako jednostce naukowej została przyznana najwyższa I kategoria.

„OBRUM” sp. z o.o. w procesie modernizacji Sił Zbrojnych RP

Celem, jaki zawsze stawiano przed Ośrodkiem, było prowadzenie kompleksowych prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, zmierzających do przygotowania i podjęcia produkcji na skalę przemysłową nowych lub zmodernizowanych wyrobów. Od początku swej działalności Ośrodek realizował szereg prac zwłaszcza dla przemysłu obronnego, ale także dla segmentów rynku cywilnego związanych z ratownictwem kryzysowym (specjalistyczne pojazdy inżynieryjne), drogownictwem (frezarki i piły do asfalty i betonu), górnictwem (wciągarki i elementy kombajnów) i budownictwem (żurawie).

Do końca lat dziewięćdziesiątych podstawowymi kierunkami prac badawczo-rozwojowych były:

 • szybkobieżne pojazdy gąsienicowe specjalnego przeznaczenia, w tym czołg T-72 JAGUAR;
 • stanowiska szkolno-treningowe dla załóg czołgu T-72;
 • żurawie samojezdne na podwoziu kołowym.

W następnych latach konsekwentnie rozszerzana była tematyka prac, obejmująca sprzęt przeznaczony dla:

 • wojsk inżynieryjnych;
 • wojsk radiolokacyjnych;
 • marynarki wojennej,

a także sektora cywilnego.

W okresie 45 lat w Ośrodku opracowano 60 wyrobów, obejmujących trzy następujące grupy:

 • 3 wdrożenia zakupionych licencji;
 • 54 własne opracowania nowych produktów;
 • 3 modernizacje sprzętu będącego na wyposażeniu armii,

w tym tylko w latach 2008-2013:

 1. Modułowa platforma gąsienicowa (czołg lekki) ANDERS;
 2. Podwozie bazowe wielofunkcyjnej maszyny inżynieryjnej PINIA;
 3. Pomocniczy most czołgowy PMC LEGUAN;
 4. Maszyna inżynieryjno – drogowa (wersja eksportowa) MID-M
 5. Most towarzyszący na podwoziu samochodowym – MS-20 kr. „Daglezja”
 6. Most towarzyszący na podwoziu gąsienicowym – MG-20 kr. „Daglezja-G”
 7. Most towarzyszący do pokonywania średnich przeszkód wodnych i terenowych MS-40 „DAGLEZJA-S”
 8. Kompleksowy symulator strzelań w wersji plutonowej dla załóg KTO Rosomak SK-1 PLUTON;
 9. Wóz wsparcia bezpośredniego CONCEPT PL-01.

„OBRUM sp. z o.o. jest inicjatorem szeregu seminariów i konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Ośrodek wydaje także specjalistyczny biuletyn Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe”, będący jednym z nielicznych polskich periodyków poświęconych zagadnieniom sprzętu pancernego oraz rozwoju urządzeń i sprzętu wojskowego.

Perspektywy

Realizowana konsolidacja Przemysłowego Potencjału Obronnego Państwa stawia przed „OBRUM” nowe wyzwania, jednocześnie stwarzając ogromne możliwości rozwoju.

„OBRUM” sp. z o.o. chce nie tylko utrzymać dotychczasową pozycję na rynku, lecz pełnić rolę lidera w technicznej modernizacji Sił Zbrojnych RP, zwłaszcza w obszarze sprzętu i urządzeń przeznaczonych dla Wojsk Lądowych.

Planowana szeroka kooperacja oraz krajowa i międzynarodowa współpraca naukowo-badawcza, wdrażanie najnowszych technologii produkcji oraz metod projektowania, to zadania na najbliższe lata dla całej załogi Ośrodka.

Pierwsze wyniki podjętych w Ośrodku działań zostały pokazane już w 2013 roku podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, gdzie zaprezentowana została m.in. koncepcja wozu wsparcia bezpośredniego CONCEPT PL-01. Do demonstracji wnętrza pojazdu została wykorzystana jaskinia 3D CAVE.

W najbliższych latach Ośrodek skoncentruje się na kluczowych dla polskiej obronności programach i projektach, w tym:

 • Projektach Narodowego Programu Pancernego obejmującego między innymi:
  • wóz wsparcia bezpośredniego WWB;
  • wozy specjalistyczne oparte o uniwersalną modułową platformę gąsienicową;
  • autonomiczny moduł uzbrojenia przeciwpancernego i przeciwlotniczego AMUR.
 • Projekcie Centrum Symulacji Wojskowych;
 • Wdrożeniu jaskini 3D CAVE do bieżących prac projektowych.

W dalszym ciągu rozwijana będzie tematyka mostowa oferując mosty 20 i 40 metrowe na podwoziach kołowych i gąsienicowych. Innym, również ważnym obszarem zadań jest wdrażany System Zarządzania Projektami, który w oparciu o prowadzoną informatyzację tworzy nową jakość, podnosząc konkurencyjność i sprawność zarządzania firmą.

Celem utrzymania wysokich standardów, nie tylko w odniesieniu do jakości świadczonych usług, ale także w budowaniu zaufania pomiędzy pracownikami oraz parterami zewnętrznymi w Ośrodku przestrzega się zasad Kodeksu Etyki

PARTNERZY

polsl_logo
pw
wat
wsosp
mon
wsowl