Kontunuując program mostowy, OBRUM sp. z o.o. podjęło się opracowania mobilnego mostu towarzyszącewgo klasy MLC 70/110 do pokonywania przeszkód terenowych i wodnych o szerokości do 40 metrów.

Most umożliwia przeprawę pojazdów gąsienicowych (np. czołgu LEOPARD) i zestawów niskopodwoziowych z czołgiem.

W OBRUM sp. z o.o. zrealizowano całość prac związanych z powstaniem mostu od koncepcji do wykonania prototypu i jego przebadania. 

MS-40 jest nowoczesnym mostem, którego przęsło transportowane jest na zestawie specjalnych naczep. MS-40 wyposażony jest w opracowany w OBRUM sp. z o.o. układacz, pozwalający na położenie 40-metrowego przęsła.