Mosty towarzyszące na podwoziach samochodowych umożliwiają pokonanie przeszkód terenowych poza obszarem działań bojowych.

OBRUM sp. z o.o. zrealizował całość prac związanych z powstaniem mostów samochodowych do pokonywania przeszkód o szerokości 20 i 40 metrów: od prac koncepcyjnych i studialnych, przez wykonanie dokumentacji, prototypów (MS-20 i MS-40), ich badanie, do wykonania produktu finalnego (MS-20). 

W grudniu 2012 roku pierwsze dwa egzemplarze mostu towarzyszącego na podwoziu samochodowym MS-20 kr. DAGLEZJA zostały przekazane naszym Siłom Zbrojnym.

W 2017 roku OBRUM sp. z o.o. dostarczył kolejnych 10 sztuk DAGLEZJI.

Mosty samochodowe stanowią element tzw. programu mostowego. Jego pozostałymi składnikami są: most szturmowy na podwoziu gąsienicowym MG-20 i most pontonowy.

OBRUM sp. z o.o., dysponuje kompetencjami intelektualnymi i wytwórczymi do zaspokojenia oczekiwań Sił Zbrojnych RP w zakresie mostów do pokonywania przeszkód 20-100 m zapewniając – w całym cyklu życia produktu - pełen pakiet logistyczny. Jego integralną część stanowi szkolenie. Przeprowadzane ono jest na symulatorze generującym pojazd w wirtualnej rzeczywistości. Symulator jest integralną częścią dostawy. Umożliwia wykorzystanie oryginalnego pulpitu wynośnego. Tego typu szkolenie minimalizuje koszty eksploatacji pojazdu i wyklucza jego przypadkowe uszkodzenie przez szkolącą się obsługę.

Dostarczane dla Wojsk Inżynieryjnych mosty na podwoziach samochodowych będą w pierwszej kolejności służyły na rzecz obronności państwa. Należy jednak podkreślić, że mogą one okazać się niezwykle cennym narzędziem wykorzystywanym w sytuacjach kryzysowych, a w szczególności w działaniach ratunkowych podczas powodzi, które systematycznie w Polsce stanowią zagrożenie dla dużych grup ludności. Mosty te mogą także być elementem tymczasowych prac naprawczych już po zakończeniu powodzi. Łączenie zastosowań wojskowych i cywilnych jest wielką zaletą.