Most towarzyszący na podwoziu gąsienicowym MG-20 „DAGLEZJA-G“ zapewnia pojazdom gąsienicowym, będącym na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP i państw NATO oraz pozostałym pojazdom kołowym możliwość szybkiego pokonywania wąskich, naturalnych i sztucznych przeszkód terenowych o szerokości do 20 m. Most przeznaczony jest dla pododdziałów inżynieryjnych, wchodzących w skład oddziałów i związków taktycznych wyposażonych w czołgi i inne ciężkie pojazdy gąsienicowe.

MG-20 zapewnia:

  • wysoką mobilność
  • krótki czas rozkładania przęsła na przeszkodzie
  • maksymalną ochronę czynną i bierną, zarówno dla załogi, jak i sprzętu
  • możliwość pracy w różnych warunkach środowiskowych, w tym na terenach skażonych

Przęsło spełnia normy nośności wg STANAG 2021:

  • 70MLC dla pojazdów gąsienicowych
  • 110MLC dla pojazdów kołowych

MG-20 składa się z podwozia mostu gąsienicowego PMG-20 oraz przęsła mostu PM-20 kompatybilnego z mostem towarzyszącym na podwoziu samochodowym MS-20
Podwozie mostu gąsienicowego przystosowane jest do przewożenia przęsła mostu, jego zdejmowania, układania na przeszkodzie oraz odłączania układów hydraulicznego i elektrycznego przęsła od kadłuba, bez konieczności wychodzenia członków załogi na zewnątrz.
Most szturmowy MG-20 jest obecnie po badaniach kwalifikacyjnych i na etapie partii próbnej.