Zakres realizowanych badań obejmuje:

  • badania odporności i wytrzymałości na narażenia mechaniczne (wibracje i udary), na zgodność z normami MIL STD-810, NO-06-A103, NO-06-A107,
  • badania odporności i wytrzymałości na narażenia klimatyczne, na zgodność z normami MIL STD-810, NO-06-A103,NO-06-A 107.

 

Badania odporności i wytrzymałości na narażenia mechaniczne

Stanowisko do badania odporności i wytrzymałości urządzeń na narażenia mechaniczne zestawione jest z elektromagnetycznej wstrząsarki wibracyjnej firmy TIRA z osprzętem, stołu ślizgowego do pracy stanowiska w trzech osiach z wyposażeniem oraz kontrolerem wibracji udarów wraz oczujnikowaniem i oprogramowaniem.

Stanowisko umożliwia zadawanie narażeń wibracji i udarów badanych elementów i podzespołów:

Maksymalna siła wymuszeń (sinus/losowe/udar) 35 kN/35 kN/70 kN
Zakres częstotliwości 5 – 3000 Hz
Przemieszczenie maksymalne (międzyszczytowe) 50,8 mm
Przyspieszenie maksymalne (sinus/losowe/udar) 100g/100g/200g
Prędkość maksymalna (sinus/losowe/udar) 1,8 ms-1/1,8 ms-1/2,5 ms-1
Masa ruchomej armatury wzbudnika 36,5 kg
Średnica armatury wzbudnika 440 mm
Maksymalna masa badanego obiektu w osi pionowej (sam wzbudnik) do 600 kg
Kierunek narażenia (w osi x-y przez stół ślizgowy z obracaniem badanego obiektu) w trzech osiach
Maksymalne przyspieszenie pustego stołu ślizgowego(ruchoma masa stołu ślizgowego z armaturą wynosi 141 kg) 25g
Maksymalna masa badanego obiektu na stole ślizgowym do 2000 kg
Wymiary ruchomej płyty stołu ślizgowego 1000 x 1000 mm

Badania odporności i wytrzymałości na narażenia klimatyczne

Laboratorium wyposażone jest w komorę klimatyczną, komorę temperatury oraz komorę podciśnieniową, pozwalające na przeprowadzanie bardziej szczegółowych testów. Są to:

Komora klimatyczna VUK 08/1500 f-my Heraeus VOTSCH
objętość użytkowa SxWxG

1 x 1 x 1,5 m3

zakres temperatur -50 do +150 °C
zakres wilgotności 10 – 98 %
Komora temperatury VMT 08/64 f-my Heraeus VOTSCH
objętość użytkowa SxWxG 0,3 x 0,4 x 0,27 m3
zakres temperatur -60 do +150 °C
Komora podciśnieniowa
Objętość użytkowa cylinder 0,56 m x 0,6 m
Podciśnienie do -0,1 MPa

Posiadane wyposażenie może być wykorzystane do badań środowiskowych (symulacja temperatury i wilgotności powietrza), wspomagających m.in.:

  • badanie odporności na działanie warunków klimatycznych urządzeń w trakcie ich pracy oraz w warunkach ich magazynowania,

  • wytwarzanie dowolnych warunków klimatycznych odpowiadających międzynarodowym standardom; parametry komory pozwalają na przeprowadzenie badań w zakresie temperaturowym -50°C do +150°C,
  • badanie odporności materiałów i podzespołów na tzw. narażenia szokowe,
  • w przypadku potrzeby badania odporności całkowitej na niskie ciśnienie atmosferyczne podczas transportu lotniczego, badane urządzenie można schłodzić do wymaganej temperatury -50°C w oddzielnej komorze temperatury, a następnie przenieść do komory niskiego ciśnienia atmosferycznego i kontynuować badanie.

Stanowisko badawcze odporności urządzeń na opady atmosferyczne

Stanowisko badawcze odporności całkowitej i wytrzymałości urządzeń na opady atmosferyczne (deszcz) umożliwia deszczowanie urządzeń i pojazdów wojskowych oraz cywilnych. Jego gabaryty są następujące:

Wymiary użytkowe S x W x G: 4,2 x 4,4 x 9 m
Intensywność deszczowania do 8 mm/min

Ze względu na usytuowanie stanowiska na otwartej przestrzeni, spadek temperatury otoczenia poniżej 0°C (zima), uniemożliwia wykonywanie badań deszczowania.