Zakres realizowanych w laboratorium badań obejmuje:

  • badania układów przeniesienia mocy (do 600kW),
  • badania układów hydraulicznych,
  • badania układów konstrukcyjnych maszyn budowlanych i drogowych.

Badania układów przeniesienia mocy

Stanowisko do badań układów przeniesienia mocy wyposażone jest w cztery maszyny dynamometryczne, umożliwiające badanie podzespołów w dwóch kierunkach, zarówno trybie silnikowym, jak i generatorowym. Ponadto stanowisko wyposażone jest w cztery reduktory. Są to:

Maszyna dynamometryczna 600 kW f-my APATOR Control
Moc znamionowa 600 kW (przy n = 1500 min-1)
Maksymalna prędkość obrotowa 4000 min-1
możliwość pracy w pełnych czterech ćwiartkach  
Maszyna dynamometryczna 240 kW f-my MEZ Vsetin (2 szt.)
Moc znamionowa 240 kW (przy n = 2500 min-1)
Maksymalna prędkość obrotowa 3500 min-1
Maszyna dynamometryczna 75 kW
Moc znamionowa 75 kW (przy n = 2400 min-1)
Maksymalna prędkość obrotowa 3000 min-1

 

Reduktor wieloprzełożeniowy (2 sztuki)
Moc reduktora 600 kW
Obroty maksymalne na wejściu 4000 min-1
Przełożenie maksymalne (plus trzy przełożenia pośrednie) 1 : 6 (2,03; 2,14; 4,34)
Reduktor wysokomomentowy
Moc reduktora 600 kW
Obroty maksymalne na wejściu 2000 min-1
Maksymalny moment na wyjściu (przy prędkości obrotowej równej 600 min-1) 30 kNm
Przełożenie całkowite 1 : 3
Przystawka wysokiego momentu
Obroty maksymalne na wejściu

400 min-1

Maksymalny moment na wyjściu

100 kNm

Przełożenie

1 : 2

Badania układów hydraulicznych

Stanowisko wyposażone jest w trzy zasilacze hydrauliczne.

Zasilacz hydrauliczny (1 szt.)

Maksymalne ciśnienie robocze 35 MPa
Wydatek zmienny (max do 300 dm3/min) 260 dm3/min
Blok hydrauliczny dwuobwodowy

Zasilacz hydrauliczny (2 szt.)

Maksymalne ciśnienie robocze 35 MPa
Wydatek zmienny 100 dm3/min
Blok hydrauliczny trójobwodowy

 

Badania układów konstrukcyjnych

Stanowisko badawcze układów konstrukcyjnych to kompletna aparatura pomiarowa, składająca się z wzmacniacza pomiarowego wraz z kartami i oprogramowaniem oraz wielokanałowego analizatora z oprogramowaniem użytkowym, służące do zbierania, rejestracji, przetwarzania oraz archiwizacji sygnałów z czujników tensometrycznych, indukcyjnych przetworników przesunięcia bądź innych przetworników z wyjściem napięciowym.

 


Analizator wielokanałowy LMS SCADAS Recorder, z oprogramowaniem do pomiarów dynamicznych w czasie rzeczywistym, obróbki sygnałów, akwizycji i archiwizacji danych firmy LMS
ilość kanałów pomiarowych 24
wejścia (16 kanałów) czujniki tensometryczne (układ ćwierć-, pół- i pełnomostkowy), przetworniki ICP, przetworniki z wyjściem napięciowym)
wejścia (8 kanałów): czujniki drgań z wyjściem ładunkowym, przetworniki ICP, przetworniki z wyjściem napięciowym,
2 niezależne wejścia pomiar prędkości obrotowej
Wzmacniacz pomiarowy firmy GANTNER z oprogramowaniem do pomiarów dynamicznych w czasie rzeczywistym, akwizycji i archiwizacji danych
ilość kanałów pomiarowych 8
wejścia: czujniki tensometryczne (układ ćwierć-, pół- i pełnomostkowy), czujniki indukcyjne, przetworniki z wyjściem napięciowym