Kołowy Transporter Opancerzony Rosomak do nauki jazdy KTO-NJ

przeznaczony jest do szkolenia doskonalącego osób/kierowców ubiegających się o wydanie uprawnień do kierowania pojazdem KTO.

Do celów szkoleniowych wykorzystane zostały dostępne podwozia bazowe KTO Rosomak doposażone w kabinę instruktora. Rozwiązanie to pozwoliło uzyskać urządzenie szkoleniowe posiadające własności dynamiczne pojazdu bojowego z kontrolą parametrów eksploatacyjnych i czynności wykonywanych przez kierowcę, z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa nauki.

 

KTO-NJ jest urządzeniem niestosowanym dotychczas w szkoleniu żołnierzy. Minimalna ingerencja zgodnie z wymaganiami dostawcy licencji – PATRIA Land&Armament Oy. Finlandia, nie zmienia podstawowych cech konstrukcji. Odpowiednie rozkłady mas i położenie środka ciężkości w KTO-NJ odpowiadają rzeczywistym wozom bojowym. Specjalny system obserwacyjny dla instruktora zapewnia pełną kontrolę pola widzenia zgodnie z przyrządami obserwacyjnymi szkolonego. Dodatkowy układ hamulcowy dla instruktora stanowi element bezpieczeństwa w trakcie jazdy.

 

 

KTO-NJ jest odpowiedzią na pilną Potrzebę Operacyjną Wojsk Lądowych. Stanowi unikalną produkcję jednostkową (praca b+r) wykonaną na potrzeby Szefostwa Wojsk Lądowych – MON Warszawa. Nowe użyte technologie dotyczą dedykowanego systemu obserwacyjnego dzienno-nocnego, systemu bezpieczeństwa pracy (układ hamulcowy, właz ewakuacyjny). Zastosowano system zbierania i przesyłania parametrów pracy na dodatkowym monitorze i pulpicie instruktora.

 

KTO-NJ umożliwia prowadzenie szkolenia na terenach zamkniętych. Jest produktem niemającym odpowiednika na rynku krajowym i zagranicznym. Prowadzenie bieżących szkoleń nowych kadr (żołnierzy) przebiegać będzie w relatywnie krótszym czasie przy zoptymalizowaniu nakładów w stosunku do szkoleń prowadzonych na wozach bojowych – oszczędności z tytułu nieużytkowania pojazdów bojowych.