Platforma bezobsługowej jednostki radiolokacyjnej JBR 

powstała w OBRUM  sp. z o.o. w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych nad różnymi platformami stacji radiolokacyjnych na zamówienie PIT W‑wa (obecnie PIT-RADWAR S.A.).

 

 

Platforma przeznaczona jest do:

 • instalacji aparatury radaru w kabinie nadawczo-obróbkowej KNO,
 • zapewnienia aparaturze radaru właściwych warunków klimatycznych,
 • realizacji stabilnych obrotów zestawu antenowego,
 • rozwijania systemu antenowego,
 • poziomowania całego wyrobu w pozycji pracy,
 • transportowania jednostki na podwoziu samochodowym TATRA 815-280 R 84, JELCZ 882D.43 M50 lub bez tego podwozia innymi środkami transportu kołowymi lub gąsienicowymi.

 

Wyrób spełnia wymagania WPN przewidziane dla grupy kwalifikacyjnej N.7-UZ-II-A dla temperatury otoczenia od -40oC do +50oC, oraz wymagania kompatybilności elektromagnetycznej według normy NO-06-A200.

Sterowanie napędami hydraulicznymi poziomowania palety oraz podnoszenia zestawu antenowego zapewnione jest z wynośnego pulpitu sterowania przechowywanego w kabinie nadawczo-obróbkowej KNO. Pulpit posiada giętki kabel, umożliwiający obserwację jednostki podczas rozwijania i poziomowania.

 

Główne cechy wyróżniające wyrób to:

 • rama pośrednia umożliwiająca zabudowę platformy na wybranym podwoziu kołowym (np.: Jelcz, Tatra itp.),
 • paleta montażowa z układem 4 podpór umożliwiającym szybkie poziomowanie stacji w terenie,
 • ramowy układ wsporczy służący do wynoszenia anteny nadawczo odbiorczej na wysokość 5-7 m,
 • kabina nadawczo odbiorcza  z zabezpieczeniami do poziomu „TAJNE”.

 

Wyrób składa się z następujących głównych zespołów:

 • paleta wraz z zestawem czterech podpór (podnośników) i układem wsporczym,
 • kabina nadawczo-obróbkowa KNO wraz z zespołem wentylacji, klimatyzacji i zasilania,
 • kabina podantenowa z mechanizmem obrotu,
 • płyta obrotowa,
 • zestaw antenowy,
 • osłona zestawu anten,
 • rama pośrednia zapewniająca połączenie palety z dowolnym podwoziem.