Interaktywny Symulator Działania Zespołu Ratownictwa Medycznego (ang. Interactive Rescue Training System - IRTS) jest rozwiązaniem przeznaczonym do nauki oraz doskonalenia umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego. System służy do szkolenia zarówno żołnierzy jak i służb mundurowych oraz ratowników cywilnych, gdzie użytkownik stawiany jest w roli prowadzącego akcję ratowniczą w sytuacjach zagrożenia życia. Jego głównym zadaniem jest podejmowanie właściwych decyzji, spośród wielu sugerowanych, jednocześnie obserwując funkcje życiowe poszkodowanego.

Celem IRTS jest szkolenie oraz trening w zakresie postępowania w stanach zagrożenia życia. System ten jest wielowymiarowym narzędziem edukacyjnym, pozwalającym użytkownikowi na każdym poziomie zaawansowania
trenować działania ratownicze. Aplikacja oferuje zróżnicowane scenariusze dedykowane trzem grupom użytkowników: wojsku, służbom mundurowym oraz użytkownikom cywilnym. Zawiera ona zarówno materiały
edukacyjne jak i przystępne animacje zdarzeń symulowanych, podczas których użytkownik uczy się wykonywania działań ratowniczych. W czasie szkolenia oraz testów zadaniem użytkownika jest podejmowanie właściwych
decyzji spośród kilku sugerowanych, w zależności od sytuacji. System, za pomocą animacji, prezentuje jak dana czynność powinna być wykonana. Ma to na celu nauczenie podejmowania właściwych decyzji, a w dalszej kolejności
opanowanie konkretnych procedur udzielania pierwszej pomocy.