OBRUM sp. z o.o. świadczy następujące usługi z zakresu automatyki mobilnej:

 

 • opracowanie architektury scentralizowanych lub rozproszonych układów sterowania pojazdów w oparciu o założenia naszych Klientów,
 • opracowanie architektury, pomiary kontrolne, diagnostyka i konfigurowanie sieci CAN,
 • uruchomienie i testy układów elektrycznych według wcześniej opracowanego algorytmu,
 • uruchomienie i testy systemów sterowania maszyn mobilnych w fazie modelu i prototypu,
 • specyfikacja podzespołów systemów sterowania,
 • programowanie mobilnych sterowników PLC lub modyfikacje oprogramowania,
 • konfigurowanie czujników układów pomiarowych,
 • modernizacja istniejących układów sterowania pojazdów wraz z uruchomieniem i przebadaniem,
 • usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne polegające na naprawach, konserwacji i modernizacji elementów systemu sterowania,
 • dostawa, montaż, integracja i uruchomienie elementów systemów sterowania i układów elektrycznych,
 • przeprowadzenie szkoleń z obsługi opracowanych w OBRUM sp. z o.o. pojazdów.