Podstawowym pojazdem wojsk lądowych, pomimo różnych trendów rozwojowych, nadal pozostaje czołg. Schyłek ubiegłego wieku to sukcesywne zmniejszanie znaczenia tego rodzaju pojazdów, a także powolne wycofywanie ich z zasobów armii. Obecnie tendencja ta się odwraca, a pozycja czołgów jeszcze bardziej się umacnia w czołowych armiach świata. Na wyposażeniu największych mocarstw znajduje się coraz silniejsze uzbrojenie, dlatego też rozwój pojazdów gąsienicowych kierowany jest głównie na nowoczesne technologie, które zwiększają stopień przeżywalności, poprawiają mobilność pojazdów i zwiększają manewrowość.

Najważniejsze cechy istotne przy projektowaniu pojazdów gąsienicowych to:

 • modułowość konstrukcji – wymienialność podzespołów, układów oraz pancerza zapewniającego zmianę jego parametrów w zależności od istniejących zagrożeń oraz możliwość wymiany uszkodzonych modułów,
 • obniżenie sylwetki i zwiększenie nachylenia płyt,
 • niska wieża, w tym wieża bezzałogowa,
 • warstwowy pancerz i kadłub,
 • automatyczna diagnostyka podzespołów i układów czołgu,
 • zwiększenie zasięgu wozu,
 • zwiększenie zasięgu ognia skutecznego,
 • automatyczny system zasilania w amunicję,
 • standaryzacja amunicji armaty czołgowej,
 • rozbudowane systemy bezpieczeństwa załogi,
 • dostęp do pełnej informacji o warunkach na polu walki,
 • zastosowanie amunicji podkalibrowej o większej zdolności penetracji współczesnych pancerzy,
 • wyposażenie w dodatkowe uzbrojenie sprzężone i osłonowe,
 • aktywne systemy obrony pojazdów,
 • zwiększenie podatności logistycznej,
 • rozbudowane systemy szkolenia i treningu.

Dzisiejsze tendencje zmierzają głównie do zwiększenia obezwładnienia różnych celów poprzez stosowanie nowych rodzajów amunicji, zwiększenie przeżywalności załogi oraz samego czołgu.