Bojowy wóz piechoty BWP-2000

wykonany w OBRUM sp. z o.o. jako prototyp na bazie podzespołów SUM KALINA przeznaczony był, jako następca przestarzałych technicznie bojowych wozów piechoty BWP-1 i BWP-2, do transportu desantu wojsk zmechanizowanych.

 

Podstawą realizacji projektu była przyjęta zasada modułowości budowy podwozia, umożliwiająca zabudowę wieżowego uzbrojenia głównego z armatami różnych kalibrów.

Temat BWP-2000 zrealizowano w zakresie: projektu, wytworzenia prototypu, badań kwalifikacyjnych, w tym badań uzbrojenia głównego, które stanowiła wieża OTO Melary z armatą kalibru 60 mm, natomiast dodatkowe prezentacje wykonano z innymi wieżami np. wieża „Delco” z armatą kal. 20 mm.

 

Inowacyjnością rozwiązań konstrukcyjnych projektu były:

  • rozmieszczenie załogi w sposób zgodny ze standardami NATO,
  • tylna automatycznie otwierana rampa desantowa z lukiem awaryjnym, umożliwiająca szybkie „spieszenie” żołnierzy desantu,
  • systemy łączności wewnętrznej,
  • układ chłodzenia typu eżektorowego,
  • zespół przeniesienia napędu z układem umożliwiającym skręt wokół własnej osi,
  • systemy stabilizacji uzbrojenie głównego i system jego zasilania energetycznego,
  • wieża  armatą  kal. 60/90 i automatem ładowania z systemem SKO,
  • systemy podnoszące przeżywalność załogi na polu walki w stopniu bardziej zaawansowanym niż w BWP-1/2.