Wykonywane są na specjalnych stanowiskach badawczych w celu sprawdzenia specyficznych parametrów badanego urządzenia lub pojazdu. Obejmują między innymi badania odporności na wiatr, stateczności, wytrzymałości (np. przęsła mostów wojskowych), układów poziomowania platform, hydraulicznych układów napędowych.

Wymagany zakres badań określony jest w Warunkach Technicznych, bądź w Programie Badań urządzenia (pojazdu).