Polegają na testach w terenie. Służą do sprawdzenia szeroko rozumianej mobilności pojazdów, ich odporności i wytrzymałości. W ich skład wchodzą również testy osprzętu inżynieryjnego. Wymagany zakres badań określony jest w Warunkach Technicznych, bądź w Programie Badań urządzenia (pojazdu).