Centrum Symulacji Wojskowych posiada dostęp do biblioteki oprogramowania i innych narzędzi z zakresu technologii rzeczywistości poszerzonej, rozwijając samemu jej wykorzystanie na potrzeby profesjonalnego serwisu i warsztatów obsługi pojazdów. Biuro Symulatorów koncentruje się na budowie własnych rozwiązań i technologii do produkcji intuicyjnych aplikacji serwisowych sprzętu wojskowego na potrzeby żołnierzy nie posiadających przeszkolenia technicznego, a także dla profesjonalnych serwisów naprawczych, wzbogacając ich o nowoczesną technologię przyśpieszającą znacznie czas remontów i obsługi nowych produktów.

Rzeczywistość poszerzona (Augmented reality) to technologia łącząca w interaktywny sposób obraz świata rzeczywistego z elementami generowanymi cyfrowo. Technologia ta oparta jest o system śledzenia ruchu pozycjonujący w czasie rzeczywistym na obrazie widzianym z kamery dowolne obiekty generowane komputerowo. Nałożenie obu światów pozwala na tworzenie aplikacji interaktywnych, w których widz może oglądać obiekty z dowolnej pozycji i perspektywy. Takie rozwiązanie stanowi doskonałe narzędzie, które możemy wykorzystać do prezentacji budowy wewnętrznej obiektu, omówienia jego funkcjonalności, bądź też pokazania warstwy informacyjnej w postaci opisów, obrazów lub filmów.

Obecnie na rynku znajduje się szereg rozwiązań i komponentów z zakresu rzeczywistości poszerzonej, jednak brak jest kompleksowego rozwiązania systemowego stanowiącego zamknięte narzędzie lub produkt pozwalający na stworzenie kompletnej aplikacji serwisowej.

 

Korzystając z komponentów dostępnych na rynku OBRUM sp. z o.o. opracowuje własną metodologię tworzenia multimedialnej aplikacji serwisowej, począwszy od pozyskania modelu komputerowego urządzenia, jego optymalizację graficzną, naniesienie instrukcji serwisowych, a następnie kompilację w postaci aplikacji na wybrane urządzenie mobilne lub system projekcyjny. To, co stanowić ma o użyteczności aplikacji i całej metody, to rezygnacja ze znaczników potrzebnych do pozycjonowania modelu, a użycie jedynie geometrii modelu i rozpoznawania krawędziowego obiektów do pozycjonowania informacji.