Anders

jest najbardziej złożoną i wymagającą uniwersalną konstrukcją platformy, która naszpikowana wieloma autorskimi innowacyjnymi rozwiązaniami, wykonana w bardzo krótkim czasie przy zaangażowaniu niewielkich kosztów, wyprzedziła swój czas. W założeniach do projektu platforma miała stanowić bazę kilkunastu aplikacji tj. bojowe wozy piechoty – lekki i ciężki, wozy dowodzenia, wozy inżynieryjne, zabezpieczenia technicznego, wozy amunicyjne czy też wozy sanitarne i medyczne.

 

Projekt w całości, od fazy koncepcyjnej do wykonania jest polskim dziełem, które można porównywać jedynie z amerykańskimi pracami programu Future Combat Systems stanowiąc tym samym połączenie światowych technologii i polskiej myśli technologicznej. Powstały w zaledwie 24 miesiące demonstrator technologii stanowi wynik pracy rozwojowej nr O R00 003005 nad projektem pt. „Lekki czołg na bazie wielozadaniowej platformy bojowej” finansowanej ze środków MNiSW w konsorcjum naukowo-przemysłowym reprezentowanym przez lidera – OBRUM sp. z o.o. oraz WAT i WZM S.A. Siemianowice Śląskie.

Anders jest konstrukcją projektowaną z uwzględnieniem zmieniającego się charakteru walki, rozszerzenia działań bojowych o wymiar powietrzno-lądowy, nieregularności walki, konieczności zapewnienia wojskom walczącym w różnych obszarach tj. góry, pustynia, dżungla, teren zurbanizowany, dużej siły ognia przy równoczesnym zapewnieniu załodze dostatecznej osłony pancernej, elektronicznej, termalnej oraz antyrakietowej.

 

Nowoczesna platforma ANDERS jest uniwersalną platformą gąsienicową o wysokiej mobilności taktycznej i strategicznej, wysokiej odporności balistycznej i przeciwminowej oraz dużej sile ognia. Posiada duże możliwości modyfikacji i rozwoju w całym okresie życia wyrobu. Przeznaczona jest jako podwozie bazowe dla całej gamy mobilnego sprzętu pancernego.

Wartość innowacyjną projektu uzasadnić można wieloma oryginalnymi innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, m.in.:

 • zastosowanie przedziału napędowego z przodu pojazdu umożliwia łatwą konfigurację platformy bojowej – czołg/bwp/wóz dowodzenia, wóz zabezpieczenia technicznego, pojazd ewakuacji medycznej oraz stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed skutkami trafienia pociskiem kumulacyjnym,
 • zmniejszenie masy bojowej do ok. 30 – 33 ton zapewnia transport w ładowniach samolotów transportowych, umożliwienie przejazdu przez mosty o średniej nośności, zrównoważone zastosowaniem aktywnych systemów osłony i obrony wozu bojowego przy zmniejszeniu opancerzenia.
 • zastosowanie bezzałogowej wieży z armatą o dużej sile ognia skutkuje zwiększeniem ochrony załogi czołgu przy równoczesnym obniżeniu sylwetki pojazdu i stworzeniu bryły o kształtach zmniejszających widmo odbitego promieniowania elektromagnetycznego,
 • wyposażenie pojazdu w elektroniczne systemy sieciocentryczne ułatwiające dowodzenie i wymianę informacji w systemie kierowania walką, monitorujące parametry logistyczne,
 • posiadanie elektronicznych systemów obrony i osłony,
 • wyposażenie w hydromechaniczny układ napędowy przekazujący napęd od silnika do kół napędowych zapewnia wysoką ruchliwość pojazdu,
 • możliwość zastosowania w przyszłości napędu hybrydowego umożliwiającego ciche podejścia na dystansie ok. 20 km,
 • możliwość zastosowania w przyszłości gąsienic gumowych w miejsce obecnie stosowanych gąsienic tradycyjnych.

Powodzenie techniczne rozwiązania Anders zostało potwierdzone przeprowadzonymi z wynikiem pozytywnym pracami adaptacyjno – montażowymi systemów wieżowych kal. 120 mm (lekki czołg), kal. 105 mm belgijskiej firmy CMI (wóz wsparcia ogniowego), wież HITFIST 30P i OWS (bojowy wóz piechoty) oraz pozytywne wyniki prób poligonowych i ogniowych platformy Anders z wieżą z armatą kal. 120 mm i automatem załadowania amunicją standardu NATO umieszczonym w tylnej części wieży.

 

Wyrób doczekał się licznych prezentacji na targach i wystawach międzynarodowych w kolejnych aplikacjach, jako:

 • bojowy wóz piechoty z wieżą załogową HITFIST 30 – MSPO, Kielce 2010 r.,
 • bojowy wóz piechoty z wieżą bezzałogową OWS – MSPO, Kielce 2011 r.,
 • wóz wsparcia ogniowego z wieżą belgijskiej f-my CMI z armatą kal. 105 mm – EUROSATORY, Paryż 2012 r.
   

Zalety ANDERSA:

 • uniwersalność platformy umożliwiająca modułową zabudowę,
 • możliwość integracji z różnymi systemami wieżowymi (załogowe i bezzałogowe, kal. 30 mm, kal. 105 mm i kal. 120 mm),
 • wysoki stopień odporności balistycznej do poziomu 5+ (wg STANAG 4569),
 • dodatkowy pancerz kompozytowy z systemem szybkiego montażu,
 • możliwość zmniejszenia wykrycia radarowego przez zastosowanie farb z absorberem mikrofalowym,
 • zmniejszona sygnatura termalna gazów spalinowych przez ich mieszanie z powietrzem układu chłodzenia,
 • nowoczesna konstrukcja ekranów bocznych zmniejszająca sygnaturę termalną pochodzącą z układu bieżnego,
 • zmodyfikowane systemy zabezpieczeń przed bronią masowego rażenia,
 • wielogłowicowy system ostrzegania o opromieniowaniu laserowym,
 • załoga 3-osobowa z możliwością przewozu od 4 do 8 żołnierzy desantu,
 • amortyzatory ze zderzakami elastomerowymi, oryginalne rozwiązanie OBRUM sp. z o.o.,
 • klimatyzacja i agregat prądotwórczy do prac w tzw. misji cichej,
 • sieć pokładowa wysokoenergetyczna ~ 120 [kW] mocy elektrycznej predysponuje podwozie do wykorzystania np. w WB PZA LOARA, systemach radarowych, nośnikach broni obezwładniającej,
 • napęd wieży wykonany w oparciu o oryginalne rozwiązanie OBRUM sp. z o.o.,
 • rozwiązania systemów teleinformatycznych zapewniające sieciocentryczność zarządzania sprzętem na polu walki,
 • silniki elektryczne napędu wentylatorów i technologia wykonania wentylatorów,
 • systemy optyczne i transmisji obrazu celownika działonowego ze stabilizacją dwupłaszczyznową,
 • systemy wizyjne tyłu pojazdu,
 • nocny przyrząd kierowcy PNK-72B,
 • masa i gabaryt dostosowany do transportu kolejowego i lotniczego.