Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę elementów

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” Sp. z o.o. w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty na: DOSTAWĘ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY PROJEKTU „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, WYPOSAŻENIE DATA CENTER WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM. Projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i... Czytaj dalej »

Unieważnienie postępowania PLZ/57/2015

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” Sp. z o.o. w Gliwicach informuje o unieważnieniu postępowania PLZ/57/2015 na: DOSTAWĘ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY PROJEKTU „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, WYPOSAŻENIE DATA CENTER WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM. Projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparci... Czytaj dalej »