Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę elementów

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty na: DOSTAWĘ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY PROJEKTU „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, WYPOSAŻENIE DATA CENTER WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM. Projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i pra... Czytaj dalej »

MSPO 2015

W dniach 1-4 września OBRUM sp. z o.o. uczestniczył w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej w XXIII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. W trakcie Salonu zaprezentowaliśmy m.in. most towarzyszący na podwoziu samochodowym MS-20, aplikacje serwisowe poszerzonej rzeczywistości, a także w ramach konsorcjum z Politechniką Śląską i PIAP - Wielofunkcyjny Hybrydowy Pojazd Inżynieryjny. ... Czytaj dalej »