IV Sympozjum Naukowe: Nowoczesne Technologie w Szkoleniu Wojsk

Szkolenie żołnierzy i serwisowanie sprzętu to już nie tylko ćwiczenia w jednostkach i poligony. Coraz częściej wojsko stosuje nowoczesne technologie zarówno do wspomagania szkoleń jak i procedur serwisowych. Prezentacja najnowszych systemów wykorzystujących m.in. poszerzoną rzeczywistość miała miejsce podczas IV Sympozjum pt. "Nowoczesne technologie w szkoleniu wojsk, wirtualna i poszerzona... Czytaj dalej »