230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja (właściwa nazwa: Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) choć liczyła tylko jedenaście artykułów i obowiązywała zaledwie czternaście miesięcy – do dziś jej powstanie pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Mija 230 lat od uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przegłosowana w 1791 roku miała być była próbą ratowania suwerenności Polski dotkniętej rozbiorem.

Ciekawe i być może nie do końca znane fakty związane z tym historycznym momentem prezentuje film udostępniony przez Zamek Królewski w Warszawie (kliknij)

Oryginał rękopiśmienny Konstytucji 3 Maja znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych.

Zdjęcie obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 maja” (1891) ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie opublikowano za zgodą Zamku Królewskiego.