100-lecie urodzin Wybitnego Gliwiczanina – ostatniego żyjącego Cichociemnego

8 stycznia 2021 roku, setną rocznicę urodzin obchodził ostatni żyjący Cichociemny - Pan Major  Aleksander Tarnawski ps. „Upłaz”.

Od zakończenia wojny – ściśle związany z Gliwicami, którym pozostał wierny.

Z okazji tak wyjątkowego Jubileuszu, Zarząd OBRUM sp. z o.o. w imieniu całego Ośrodka, przekazał Dostojnemu Solenizantowi życzenia wraz z upominkami – albumami fotograficznymi Gliwic i Lwowa czyli miejsc z którymi Pan Major jest szczególnie związany.

Wszystkiego Najlepszego Panie Majorze.

 

* * *

Cichociemni to żołnierze Polskich Sił Zbrojnych. Ich zadaniem była walka partyzancka z Wehrmachtem i jednostkami specjalnymi Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Zajmowali się też organizacją i szkoleniem ruchu oporu w kraju. Aktywnie uczestniczyli także w Powstaniu Warszawskim.

Przeszkoleni głównie w Wielkiej Brytanii zostali przerzuceni drogą lotniczą do kraju na jesieni 1944 roku. Ich działania były ściśle tajne, nie mogli nawet skontaktować się z rodzinami.

Było ich 316.

Pozostał jeden – Pan Major Aleksander Tarnawski ps. „Upłaz”.