Nowoczesne pojazdy pancerne

POJAZDY

Współczesne pole walki stawia pojazdom pancernym szereg nieraz sprzecznych wymagań, których spełnienie możliwe jest jedynie przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii. Pojazdy militarne powinny charakteryzować się wysokim poziomem ochrony wnętrza oraz załogi w przypadku użycia przez przeciwnika pocisków przeciwpancernych, jak również min, a także, w przypadku coraz częściej występujących konfliktów asymetrycznych, improwizowanych ładunków wybuchowych.

Mosty

MOSTY

Dla zapewnienia odpowiedniej ruchliwości i mobilności wojsk niezbędne jest ich wyposażenie w mosty wojskowe. W zależności od przeznaczenia oraz miejsca w ugrupowaniu bojowym, mosty można podzielić na mosty szturmowe, mosty wsparcia i mosty komunikacyjne. OBRUM sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych oraz we wdrażaniu do użytku mostów...

Symulatory i trenażery

SYMULATORY I TRENAŻERY

Dzięki znacznemu postępowi technologicznemu, już w latach '90 rozpowszechniło się wykorzystanie symulatorów komputerowych. Pozwolióo to na zastąpienie trenażerów starszego typu, wykorzystujących techniki filmowe oraz telewizyjne. Głównym zadaniem symulatorów jest...

Laboratoria

LABORATORIA

Laboratorium OBRUM zabezpiecza kompleksowe, bieżące potrzeby produkcyjne i badawcze firmy. Rodzaje wykonywanych badań wynikają z wymagań technicznych i można je podzielić na: badania na narażenia środowiskowe, badania podzespołów napędowych mechanicznych i hydraulicznych, badania stanowiskowe, badania poligonowe.

Prace Badawczo-Rozwojowe

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o. o. podejmuję się prac i projektów inspirujących i stymulujących rozwój techniczny i technologiczny, przede wszystkim w przemyśle wojskowym. Działania polegające na rozwiązywaniu problemów naukowo-technicznych wymagają dużego zaangażowania twórczego...

Aktualnosci

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami z OBRUM sp. z o.o.