Zmiana terminów zapytania ofertowego

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" sp. z o.o. w Gliwicach przekazuje informację w sprawie zapytania ofertowego PLZ/106/2018 (Kilknij) dotyczącego zakupu do projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Młodzi Naukowcy 2017.

  • 1x serwer obliczeniowy - wg załacznika nr 1
  • 5x stacja robocza - wg załącznika nr 2
  • Przenośna stacja robocza - wg załącznika nr 3

Szczegóły parametrów w załącznikach 1-3

 

Ulegają zmianie:

  • Termin realizacji zamówienia z 19.10.2018 na 09.11.2018
  • Termin złożenia oferty z 08.10.2018 na 15.10.2018