Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty na:

Przystosowanie pomieszczeń biurowych do pełnienia funkcji stanowisk specjalistycznych: serwisowych, montażowych i magazynowych – wg załącznika (zestawienia do wyceny  i zrzuty kondygnacji budynku)

W załączeniu szczegóły zapytania ofertowego OBRUM sp. z o.o.  nr  PLZ/78/2019

Termin składania ofert: 14/06/2019.

Oferty prosimy kierować na adres: oferty@obrum.gliwice.pl

Informacja o źródle danych: z publicznie dostępnych rejestrów – Krajowy Rejestr Sądowy i Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej.

Załączniki: