Zapytanie ofertowe PLZ 126 2019

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup zestawu do symulatora wyrobu (zgodnie z załącznikiem nr 1) - 4 komplety

W załączeniu szczegóły zapytania ofertowego OBRUM sp. z o.o.  nr  PLZ/126/2019 wraz z załącznikiem.

Termin składania ofert: 26/09/2019.

Załączniki do pobrania: 

  1. 126 PLZ Załącznik do Zapytania ofertowego
  2. 126 PLZ Zapytanie ofertowe