Zapytanie ofertowe PLZ 120 2019

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” Sp. z o.o. w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty na:

OSŁONA nr. rys. BR.15.0039-1  (wg załączonego rysunku – załącznik nr 1) - 11szt

W załączeniu szczegóły zapytania ofertowego OBRUM sp. z o.o.  nr  PLZ/120/2019 wraz z trzema załącznikami.

Termin składania ofert: 02/09/2019.

Osoby do  kontaktu:

  • Sprawy techniczno-handlowe:

inż. Bogdan Szukalski, nr tel. +509 721 445, e-mail: bogdan.szukalski@obrum.gliwice.pl

  • Sprawy konstrukcyjne:

mgr inż. Tomasz PŁATEK, nr tel. +48 (32) 30 19 341, e-mail: tomasz.platek@obrum.gliwice.pl

Załączniki:

  1. Załącznik 1 - Rysunek BR.15.0039-1
  2. Załącznik 2 - Harmonogram
  3. Załącznik 3 - Projekt umowy