Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” Sp. z o.o. w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty na: DOSTAWĘ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY PROJEKTU „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, WYPOSAŻENIE DATA CENTER WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM. Projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+. Zapytanie ofertowe PZL/69/2015 29.10.2015r. Załącznik do zapytania ofertowego PLZ/69/2015 29.10.2015 Wyniki zapytania ofertowego PLZ/69/2015 29.10.2015 STRONA PROJEKTU