Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty na: DOSTAWĘ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY PROJEKTU „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, WYPOSAŻENIE DATA CENTER WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM. Projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR + Zapytanie ofertowe PLZ/57/2015 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego PLZ/57/2015 Pytania do postępowania PLZ/57/2015 wraz z odpowiedziami cz. 1 Pytania do postępowania PLZ/57/2015 wraz z odpowiedziami cz. 2 Pytania do postępowania PLZ/57/2015 wraz z odpowiedziami cz. 3 Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert do 30.09.2015 STRONA PROJEKTU