Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” Sp. z o.o. w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej wymaganej do wykonania II etapu termomodernizacji budynków OBRUM sp. z o.o.

W załączeniu szczegóły zapytania ofertowego OBRUM Sp. z o.o.  nr  PLZ/100/2018 wraz ze Specyfikacją i Planem usytuowania budynków OBRUM Sp. z o.o..

Termin składania ofert: 14/09/2018.

 

Do pobrania:

- Zapytanie ofertowe,

- Specyfikacja,

- Plan budynków.