Zaproszenie do złożenia oferty

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty na:

  • 1x Serwer obliczeniowy – wg załącznika nr 1
  • 5x Stacja robocza – wg załącznika nr 2
  • Przenośna stacja robocza – wg załącznika nr 3

Szczegóły parametrów w załącznikach 1-3.

Zakup do projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Młodzi Naukowcy 2017.

Termin realizacji zamówienia: 19/10/2018

Termin złożenia oferty: 08/10/2018

 

W załączeniu również Zapytanie ofertowe nr  PLZ/106/2018 wraz z załącznikami.

 

Do pobrania:

- Załącznik nr 1,

- Załącznik nr 2,

- Załącznik nr 3,

- Zapytanie ofertowe.